Teorie disymetrující anizotropirující tinktoriální terapie

0.0 / 5  (0 hlasů)

Čtvrtek 1 září 2011

Kategorie: Teorie DST | Tagy: Teorie, DST | 0 komentářů

Teorie disymetrující anizotropirující tinktoriální terapie

Základem teorie o původu rakoviny byla od začátku hypotéza o mechanizmech vzniku života na Zemi. Podle této hypotézy vznikl život na Zemi v důsledku samostatného organizování aminokyselin (bílkovin) při kondenzaci molekul vody na adhezivních površích. Vzniku živé hmoty se bezprostředně účastnily nanokrystaly s pátou osou symetrie, takzvanou růstovou disymetrií, nanokrystaly s magnetickým zdvojením, molekuly vody s pátou osou symetrie schopné vytvářet domény, fraktály a soubory a jevy rezonující s přímým spouštěčem samostatné organizace živé hmoty. K vysvětlení všech fenoménů, které doprovází živé organizmy, jako jsou volná energie, záporná entropie, skládání proteinů, genetické zákony, disymetrie, buněčná mitóza, vznik nádorů, rozdělení na taxony atd., byly použity základní zákony z oblasti geometrie, fyziky pevných látek, radiofyziky a kvantové mechaniky. Pokud vezmeme v úvahu, že biologie je pokračováním fyziky, bylo přijato jediné správné rozhodnutí – jde o přenos základních zákonů fyziky pevných látek na živé systémy.

Základní vlastností pevných látek jsou anizotropie a izotropie. Na druhé straně to jsou součásti zákonů krystalických tříd a numerologie. Jinak řečeno prapočátkem naší reality jsou vlnová geometrie a numerologie. Pevné látky a živé tkáně jsou ve skutečnosti tekutými krystaly určenými pomocí os symetrie, úrovní anizotropie a disymetrie. Prokázalo se, že u jednobuněčných a nádorových buněk a tkání je polarizace koherentního světla zpravidla pravostranná, zatímco u zdravých buněk je polarizace levostranná. U všech živých organismů na Zemi (s výjimkou několika jednobuněčných a nádorů) mají bílkoviny dvojitý záporný lom světla, kdežto cukry, včetně molekuly DNA, mají dvojitý kladný lom světla. U mnohobuněčných organismů (a také člověka) mají zdravé a mladé tkáně vysokou anizotropii a vysoký koeficient disymetrie. U starých organismů a u nemocných rakovinou převládá izotropie a symetrie.

Bylo zjištěno, že v nádorovém homeostatu je společně se změněnými izotropními buňkami velké množství mutujících, parazitických, saprofytických a komensalních jednobuněčných forem.

 

Teoreticky byl taktéž předpovězen výskyt studené termonukleární syntézy ve zhoubných nádorech a metastázích. Po stanovení těchto zákonů bylo nalezeno řešení vedoucí k odstranění těchto poruch. Pro léčbu rakoviny a omlazení byly použity léky obnovující anizotropii a disymetrii. Jsou to v podstatě barviva (oscilátory), pigmenty a soli organických kyselin. Na základě teorie o pyrogenezi živých tkání byla představena takzvaná deflagrační (horká) terapie zhoubných nádorů. V posledním pololetí se pro omlazení, prevenci rakoviny a její léčbu v různých stádiích používají „Kutušovovy kurungovity“. U léčiv DST terapie byl zjištěn jejich výrazný anestetický účinek, který je v tomto ukazateli srovnatelný s narkotickými analgetiky. Pro tyto cíle se používají takzvané polarizátory, což jsou transformátory tenkých fyziologických polí, které polarizují a invertují záporné, nepolarizované vlny vycházející z nádorového homeostatu. S pomocí takového přístroje lze určit diagnózu v momentě, kdy se objevuje pouhá motivace tkání k malignizaci! Přístroj zvaný anigilátor (neboli sklepávač) využívá efekt uhašení a inverze v nádorových strukturách bez amplitudových, neprojevených vln. A nakonec aplikátory řízeného účinku, které obsahují určenou informaci z bioobjektu, fotografie atd. Až do současnosti se v medicíně používá morálně zastaralé „stacionární“ léčení chemickými léčivy a přístroji, které neodpovídají změněné patogenezi v procesu léčení a nepoužívají rytmicko-dynamických zákonů, které jsou vlastní živým, normálním a patologickým systémům. Nabízím novou dynamickou léčbu, která může rychle a bezpečně vyléčit prakticky jakoukoliv patologii včetně rakoviny. Nabízená léčiva a diagnostické přístroje nemají vedlejší ani záporné účinky!

Přístroj pro rané a velmi rané diagnostikování onemocnění a rakoviny

Rychlé zvýšení výskytu onemocnění rakovinou a pozdní příchody k lékaři vedly k vytvoření diagnostického přístroje, který by dovolil okamžitě zjistit, zda se o rakovinu jedná nebo ne. Takový přístroj byl vytvořen na základě mé teorie o původu rakoviny a její patogenezi. Avšak zjistilo se, že ho lze používat pro diagnostikování prakticky všech onemocnění. Dále z Borisova dopisu!

Jaký je mechanizmus účinků DST terapie na nádorové struktury?

Odpověď najdeme na mých webových stránkách „Otevřený dopis“ Doktora Kutušova M. V.

Statistika

Představujeme statistickou tabulku efektivity DST terapie. Tabulka je neúplná ze zřejmých příčin. Celkem bylo léčeno za 20 let ve všech zemích mnou a ostatními doktory používajícími DST terapii celkem 3 500 pacientů s rakovinou, autoimunitními a nevyléčitelnými onemocněními. Tato tabulka odráží pouze tendenci a hovoří o tom, že DST terapie může sloužit i jako pomůcka při aplikaci oficiálních léčebných metod a jako samostatná terapie s vysokým potenciálem vedoucím k vyléčení pacienta a prodloužení jeho života.

Doporučujeme

Diskuze

Komentáře

Pokud chcete psát komentáře, musíte se přihlásit do systému. Přihlásit
Ve spojení

Pokud se vám líbila tato informace, podělte se o ní s ostatními uživateli na internetu.

  • Technorati
  • StumbleUpon
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Reddit
  • Digg
  • Twitter
  • del.icio.us
Hledáte něco?

Pokud jste se ztratili, kliněte zde zde

Copyright © 2005 - 2019, Kutushov.cz