Předčasná diagnostika a prevence rakoviny

0.0 / 5  (0 hlasů)

Úterý 25 prosinec 2012

Rakovina, kancer, či zhoubné bujení tvoří třetí nejfrekventovanější slovo na internetových vyhledávačích!

Rakovinná apokalypsa a kancerofobie, to nejsou strašáky, ale realita, před kterou se nelze ukrýt nebo schovat.

Statistika. V Rusku na rakovinu ročně umírá půl miliónu nemocných. Ročně se diagnostikuje více než 3 milióny nemocných. Střední délka života nemocných činí 2 roky a 4 měsíce. Pětileté přežití, tento termín označuje přežití pacientů bez zohlednění stádií v průběhu pěti let, tj. první a čtvrté stádium choroby se převádějí na společný jmenovatel. Rakovina se omlazuje a roste geometrickou řadou. Rakovina je „němým vrahem“, protože se v počátečních stádiích nijak neprojevuje. Zpravidla se první příznaky (chorobnost, krvácivost apod.) začínají projevovat ve třetím a vzácně ve druhém stádiu. Ale obyčejně se pacienti obracejí na lékaře ve třetím a čtvrtém stádiu choroby, kdy už je úplné vyléčení prakticky nemožné. Například, dokonce při bujení (zbytnění) mléčné žlázy toto nelze rozlišit od rakovinného bujení v počátečním stádiu. Papilom (nezhoubný nádor epitelu) se rovněž těžko rozlišuje od počínajícího prorůstání do adenokarcinomu (nádor žlázového epitelu)… Dělat všem pacientům histologické vyšetření nebo biopsii (odběr vzorku tkáně,) není možné. Proto je největší „díra“ v diagnostickém plánu od počátku onemocnění do 3 stádia úplně prázdná! V plánu rakovinné profylaxe rovněž neexistují žádné procedury a rady, kromě doporučení o zdravém způsobu života! Všichni onkologové jednohlasně tvrdí: pokud by byl objeven způsob včasné diagnostiky rakoviny, pak bychom zachránili nezměrně více pacientů. Například, chirurg odstraní nevelký zhoubný nádor a vše se šťastně zakončí. Nebo druhý případ: chirurg odstraní pigmentovou skvrnu, névus (mateřské znamínko), nebo „mušku“, histologie potvrzuje zhoubné prorůstání. Podle současné klasifikace je toto první stádium. Pacienta odešlou domů bez doporučení co dělat pro profylaxi metastáz. Nebo se provede preventivní chemoterapie, pokud je nádor vůči chemoterapii citlivý. A ani toto opatření negarantuje zabránění recidivy a vzniku metastáz. Мarkerová diagnostika a jiné postupy, které jsou někdy schopny identifikovat počáteční stádia rakoviny. Ale, zaprvé – ne všechny nádory mají své markery. Za druhé – ultrazvukové vyšetření, CT a ani PET/CT (spojení počítačové tomografie a pozitron-emisní tomografie) nejsou schopny odhalit mikrorakovinu pro její miniaturní rozměry. Existuje lékařský termín „syndrom malých příznaků“. Často pacient pociťuje churavost, únavu, cítí se špatně, migrující bolesti atd., jde na vyšetření, přičemž rozbory krve a údaje vyšetření přístrojovými metodami, jsou v normě.

Tak to bylo donedávna. V současnosti jsou v Izraeli vyvinuty nové postupy a přístroje. Diagnostický přístroj je založen na metodice elektroakupunktury dle Volla (reaguje na frekvence rakovinných buněk a maligních tkání), je přenosný, neinvazivní (bez poškození kůže) a umožňuje za 10 vteřin stanovit diagnózu, zda je rakovina přítomna, není přítomna, je v předrakovinovém stádiu, nebo se rakovina nevyskytuje vůbec.

Nedělá chyby. Co učinit v takovém případě? Jestliže zjistíme předrakovinné stádium, pak se ho můžeme zbavit pomocí bakteriálních symbiontů nebo Kurungovitu Kutušova, vzniklých na bázi výrobků z kyselého mléka, nebo nové metody alternativní vědy. Preventivně působit je možné rovněž pomocí bakteriálních symbiontů a speciální diety. Současná potrava, voda, narušená koexistence bakterií v zažívacím traktu a na těle člověka, přispívají k výskytu rakoviny a jiných civilizačních nemocí. Za dlouhá léta praxe jsme vybrali nejúčinnější potraviny, vodu se speciálními fyzikálně-chemickými vlastnostmi, které umožňují preventivně působit na mnohé nemoci, včetně rakoviny.

 

Prof. MUDr. M.V. Kutušov

Doporučujeme

Diskuze

Komentáře

Pokud chcete psát komentáře, musíte se přihlásit do systému. Přihlásit
Ve spojení

Pokud se vám líbila tato informace, podělte se o ní s ostatními uživateli na internetu.

  • Technorati
  • StumbleUpon
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Reddit
  • Digg
  • Twitter
  • del.icio.us
Hledáte něco?

Pokud jste se ztratili, kliněte zde zde

Copyright © 2005 - 2019, Kutushov.cz