Teorie dissymetrující (anizotropujicí a tinktoriální) terapie

0.0 / 5  (0 hlasů)

Sobota 25 květen 2013

Teorie disymetrující anizotropirující tinktoriální terapie

Základem teorie o původu rakoviny byla od začátku hypotéza o mechanizmech vzniku života na Zemi. Podle této hypotézy vznikl život na Zemi v důsledku samostatného organizování aminokyselin (bílkovin) při kondenzaci molekul vody na adhezivních površích. Vzniku živé hmoty se bezprostředně účastnily nanokrystaly s pátou osou symetrie, takzvanou růstovou disymetrií, nanokrystaly s magnetickým zdvojením, molekuly vody s pátou osou symetrie schopné vytvářet domény, fraktály a soubory a jevy rezonující s přímým spouštěčem samostatné organizace živé hmoty.

K vysvětlení všech fenoménů, které doprovází živé organizmy, jako jsou volná energie, záporná entropie, skládání proteinů, genetické zákony, disymetrie, buněčná mitóza, vznik nádorů, rozdělení na taxony atd., byly použity základní zákony z oblasti geometrie, fyziky pevných látek, radiofyziky a kvantové mechaniky. Pokud vezmeme v úvahu, že biologie je pokračováním fyziky, bylo přijato jediné správné rozhodnutí – jde o přenos základních zákonů fyziky pevných látek na živé systémy.

Základní vlastností pevných látek jsou anizotropie a izotropie. Na druhé straně to jsou součásti zákonů krystalických tříd a numerologie. Jinak řečeno prapočátkem naší reality jsou vlnová geometrie a numerologie. Pevné látky a živé tkáně jsou ve skutečnosti tekutými krystaly určenými pomocí os symetrie, úrovní anizotropie a disymetrie. Prokázalo se, že u jednobuněčných a nádorových buněk a tkání je polarizace koherentního světla zpravidla pravostranná, zatímco u zdravých buněk je polarizace levostranná.

U všech živých organismů na Zemi (s výjimkou několika jednobuněčných a nádorů) mají bílkoviny dvojitý záporný lom světla, kdežto cukry, včetně molekuly DNA, mají dvojitý kladný lom světla. U mnohobuněčných organismů (a také člověka) mají zdravé a mladé tkáně vysokou anizotropii a vysoký koeficient disymetrie. U starých organismů a u nemocných rakovinou převládá izotropie a symetrie.

Bylo zjištěno, že v nádorovém homeostatu je společně se změněnými izotropními buňkami velké množství mutujících, parazitických, saprofytických a komensálních jednobuněčných forem.

Teoreticky byl taktéž předpovězen výskyt studené termonukleární syntézy ve zhoubných nádorech a metastázích. Po stanovení těchto zákonů bylo nalezeno řešení vedoucí k odstranění těchto poruch. Pro léčbu rakoviny a omlazení byly použity léky obnovující anizotropii a disymetrii. Jsou to v podstatě barviva (oscilátory), pigmenty a soli organických kyselin - DST TERAPIE.

Na základě teorie o pyrogenezi živých tkání byla představena takzvaná deflagrační (horká) terapie zhoubných nádorů. V posledním pololetí se pro omlazení, prevenci rakoviny a její léčbu v různých stádiích používají "Kutušovovy kurungovity".

U léčiv DST terapie byl zjištěn jejich výrazný anestetický účinek, který je v tomto ukazateli srovnatelný s narkotickými analgetiky.

Přístroj METSYS (mini express test system)pro předčasnou diagnostiku nádorových onemocnění a motivace buněk ke zhoubnění.

Přistroj METSYS (mini express test system) má v sobě zabudovaný takzvané polarizátor, což je transformátor tenkých fyziologických polí, které polarizují a invertují záporné, nepolarizované vlny vycházející z nádorového homeostatu. S pomocí takového přístroje lze určit diagnózu v momentě, kdy se objevuje pouhá motivace tkání k malignizaci!

Další vynález prof. Kutushova přístroj ANIGILÁTOR využívá efekt uhašení a inverze v nádorových strukturách bez amplitudových, neprojevených vln. A nakonec aplikátory řízeného účinku, které obsahují určenou informaci z bio-objektu, fotografie atd. Až do současnosti se v medicíně používá morálně zastaralé "stacionární" léčení chemickými léčivy a přístroji, které neodpovídají změněné patogenezi v procesu léčení a nepoužívají rytmicko-dynamických zákonů, které jsou vlastní živým, normálním a patologickým systémům.

Nabízíme novou dynamickou léčbu, která může rychle a bezpečně vyléčit prakticky jakoukoliv patologii včetně rakoviny. Nabízená léčiva a diagnostické přístroje nemají vedlejší ani záporné účinky!

Podrobnosti teorie jsou popsány v mých knihách a na webových stránkách www.kutushov.com.

Statistika

Představujeme statistickou tabulku efektivity DST terapie. Tabulka je neúplná ze zřejmých příčin. Celkem bylo léčeno za 20 let ve všech zemích mnou a ostatními doktory používajícími DST terapii celkem 3 500 pacientů s rakovinou, autoimunitními a nevyléčitelnými onemocněními. Tato tabulka odráží pouze tendenci a hovoří o tom, že DST terapie může sloužit i jako pomůcka při aplikaci oficiálních léčebných metod a jako samostatná terapie s vysokým potenciálem vedoucím k vyléčení pacienta a prodloužení jeho života.

Doporučujeme

Diskuze

Komentáře

Pokud chcete psát komentáře, musíte se přihlásit do systému. Přihlásit
Ve spojení

Pokud se vám líbila tato informace, podělte se o ní s ostatními uživateli na internetu.

  • Technorati
  • StumbleUpon
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Reddit
  • Digg
  • Twitter
  • del.icio.us
Hledáte něco?

Pokud jste se ztratili, kliněte zde zde

Copyright © 2005 - 2019, Kutushov.cz